TRAFIKEN UNDER MIDSOMMAREN

MIDSOMMARAFTON

Midsommarafton den 21.06-19 trafikeras enligt lördagstidtabellerna.

MIDSOMMARDAG

Midsommardag den 22.06-19 trafikeras enligt helgtidtabellerna.

23.6. SÖNDAG

Trafigeras enligt normal helgtidstabell.