ALLA
I VÄG

Skärgårdsbussen trafikerar rutten Åbo – Pargas – Nagu – Korpo – Houtskär

find-us-on-facebook-badge-400x400 

Tre avgångar från Åbo busstation tidigareläggs med fem minuter med början från 4.2.2019

 9:20  -> 9:15

11:20 -> 11:15

18:20 -> 18:15

Rutter

Åbo – Nagu – Korpo – Houtskär

Åbo - Pargas

Biljetter och priser

Obs!

Annat som bör tas i beaktande
Fölis betalningsmedel berättigar inte till resor utanför regionområdet.
En parallell regionbiljett är inte heller giltig.
Om du har frågor, ska du kontakta vår kundservice, tel. 0100-8840 (1,70 €/min + lna), vardagar må-fre kl. 9-16.

NYHETER