Tietosuoja-asetuksen (2016/679) Artikla 13, 14 & 30(1) mukainen. Pidämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta verkkosivuillamme, josta löydät viimeisimmän version. Viimeisin päivitys 27.6.2019.

1. Rekisterinpitäjä

LS-Liikennelinjat Oy
Aninkaistenkatu 20
20100 TURKU
Tietosuojasta vastaava henkilö: Hannu Lehmus
Sähköposti: office (a) tlo.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja:
- tarjotaksemme ja toimittaaksemme palveluja asiakkaille
- asiakassuhteen hoitamiseen sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

4. Rekisterin tietosisältö

Saatamme tallentaa rekisteriin kaikki tai vain osan seuraavista tietosisällöistä:
- asiakkaan nimi
- sähköposti, postinumero ja osoite ja puhelinnumero
- syntymäaika, vain jos palvelu/lipputuote on ikään sidottu
- mahdollinen tieto yrityksestä ja toimenkuvasta
- palvelun tai tilauksen toimitusta koskevat mahdolliset tiedot
- mahdolliset asiakasyhteydenotot ja kirjeenvaihto
- maksu- ja laskutustiedot, mikäli asiakassuhteeseen kuuluu palvelujen maksamista
- markkinointiluvat/kiellot
- muut tapauskohtaiset tiedot antamasi suostumuksen perusteella
- Verkkosivustoltamme mahdollisesti kerätyt henkilötiedoiksi luokiteltavat analytiikka- ja lokitiedot tai evästeiden avulla kerätyt tiedot, mitä ei kuitenkaan yhdistetä asiakasrekisterin muuhun tietosisältöön.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tai asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin voidaksemme tarjota ja toimittaa palvelua sekä hoitaaksemme asiakassuhdetta.

Voimme käsitellä osaa rekisterin tietosisällöistä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esimerkiksi kirjanpito, viranomaisten lakiin/sopimuksiin perustuvat vaatimukset tai verkkopalvelumme tietoturva.

6. Tietolähteet

Henkilötietojasi kerätään vain kun olet antanut tietojasi meille, kun asioit kanssamme, kun käytät palvelujamme tai otat meihin yhteyttä. Eväste- ja analytiikkatietoja saatetaan kerätä verkkosivustovierailun yhteydessä.

7. Henkilötietojen mahdolliset vastaanottajat

Voimme luovuttaa osia rekisterin tietosisällöistä kolmansille osapuolille lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa viranomaisille pyyntöihin vastaamiseksi, turvallisuuden takaamiseksi tai väärinkäytösten estämiseksi/tutkimiseksi. Voimme luovuttaa henkilötietoja suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme osaa rekisterin tietosisällöistä puolestamme ja ohjeittemme mukaan. Huolehdimme tällöin, että kumppanimme käsittelevät henkilötietoja asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Voimme luovuttaa rekisterin tietosisältöjä muille konserniin kuuluville yrityksille hallinnollisia tarkoituksia varten lain sallimissa rajoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

8. Tietojen siirrot EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme siirrä asiakkaidemme henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Säilytysaika

Rekisterin tietosisältöjä säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen ajan ja vain niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Osaa tietosisällöistä voidaan joutua säilyttämään pidempään lakien vaatimusten mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on myös oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. On huomioitava kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuihin yhteystietoihin. Pyynnössä on myös mainittava se ajanjakso, miltä ajalta tallennettuja tietoja halutaan.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä 1. kohdassa mainittuihin yhteystietoihin.

12. Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

13. Suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai väärinkäytöksiltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta. Tarjoamme henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva- asioissa. Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

TIETOJA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan päätelaitteellesi verkkosivustolla vierailun yhteydessä.
Useimmat verkkosivustot, mukaan lukien meidän, käyttävät evästeitä.

Sinua ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden perusteella, mutta evästeitä voidaan pitää henkilötietoina.
Emme pyri tunnistamaan sinua evästeiden avulla.

Käytämme evästeitä verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen, henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen, olennaisen sisällön tarjoamiseen esim. kohdennetut mainokset, verkkosivustomme turvallisuuden varmistamiseen, tilastotietojen keräämiseen (käytämme Google Analyticsiä) ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Voimme käyttää myös ns. sosiaalisen median evästeitä verkkosivustollamme. Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, mitä olet tehnyt sosiaalisen median palveluissa. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Tutustu huolellisesti kyseisten palvelujen tietosuojakäytäntöihin ko. kolmannen osapuolen verkkosivuilta, mikäli käytät näitä palveluita.

Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteesi kovalevylle. Pysyviä evästeitä säilytetään kovalevylläsi myös selausistuntojen välillä, kunnes poistat ne tai määritelty säilytysaika päättyy.

Voit myös estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästehistorian selainasetuksistasi. Hyväksymällä evästeet saat parhaan käyttökokemuksen verkkosivustollamme. Mikäli estät evästeiden käytön, kaikki verkkosivustomme ominaisuudet eivät välttämättä toimi kuten pitäisi. Tämän vuoksi suosittelemme hyväksymään evästeiden käytön.