PAKURLAN SILTATYÖMAA

Pakurlan siltatyömaalla Paimiossa ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle 9.5.2022
28.4.2022 09:24:26 | Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rakennuttaman Pakurlan sillan rakennustyöt ovat edenneet urakkasopimuksen mukaisesti. Toukokuussa alkavien uuden sillan päätyjen pohjarakennustöiden ajaksi ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle n. 4 kuukaudeksi. Kiertotie on viitoitettu teiden mt 181, vt 1 ja mt 2340 kautta. Hidas moottoriliikenne ohjataan teiden mt 181, mt 110 ja mt 2340 kautta. Kevyelle liikenteelle pystytään järjestämään väliaikainen kulkuyhteys työmaan läpi koko ajoneuvoliikenteen katkon ajan. Tieosuudella Pakurlan silta-Tammisilta ei ole liikennekatkon aikana linja-autoliikennettä.
Pakurlan silta
Mt 2340 Pakurlan sillan uusimistyöt aloitettiin tammikuun alussa. Työt ovat edenneet aikataulussaan ja uuden sillan päätyjen pohjarakennustyöt ovat alkamassa. Uuden sillan päätyjen pohjanvahvistusrakenteet ulottuvat osittain käytössä olevan sillan tulopenkereiden alle ja ajoneuvoliikenne on tästä syystä katkaistava nykyisellä sillalla töiden ajaksi. Ajoneuvoliikenteen katko alkaa 9.5.2022 ja se kestää arviolta n. 4 kuukautta. Ajoneuvoliikenne ohjataan katkon ajaksi teiden 181 (Kravinkuja), 1 (Turku-Helsinki moottoritie) ja 2340 (Paimiontie) kautta. Kiertotien pituus on n. 12 km. Hidas moottoriliikenne ohjataan valtatien 1 sijaan käyttämään maantietä 110. Kiertotien pituus hitaalle moottoriliikenteelle 14 km. Kevyelle liikenteelle on järjestetty katkon ajaksi 1,5 metriä leveä kivituhkapintainen kulkureitti työmaan läpi.

Paimion ja Turun väliä liikennöivän linja-autoliikenteen linjat 704 ja 706 sekä Kemiöstä Sauvon ja Paimion kautta Turkuun liikennöivän linjan 702 reitit siirtyvät siltatyömaan liikennekatkon seurauksena tilapäisesti ajamaan Kravinkujan kautta moottoritielle. Moottoritieltä linjat palaavat Tammisillan liittymän kohdalta normaalille reitille. Reitti on sama myös Turusta päin ajettaessa. Osuudella Pakurlan silta-Tammisilta ei siltatyömaan aikana ole linja-autoliikennettä. Linja-autojen kiertäminen pois käytöstä jäävien pysäkkien kautta ei ole aikataulullisista syistä mahdollista.

Vuonna 1970 valmistunut Pakurlan silta sijaitsee Paimiossa, missä maantie 2340 ylittää Paimionjoen. Pakurlan silta on elinkaarensa päässä eikä siltaa voi enää peruskorjata. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan viereen. Sillan rakennustöiden yhteydessä rakennetaan myös kiertoliittymä Paimiontien ja Kravinkujan liittymään. Kiertoliittymän rakentamisella parannetaan liittymän liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymän rakennustyöt rahoittaa Paimion kaupunki. Rakennustyöt kestävät loppuvuoteen 2023 asti.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

Pakurlan sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Liikennekatkon aikainen kiertotie kartalla liitteenä.

LISÄTIETOJA

– Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinööri Ari Salo, p. 0400 510 391 (siltatyöt) ja joukkoliikenteen projektipäälliköt, Soile Koskela, p. 0295 022 798 ja Markus Kivelä, p. 0295 022 007 (joukkoliikenneasiat)

– Paimion kaupunki: tekninen johtaja Juha Saarinen, 050 590 0521

– Destia Oy: Vastaava työnjohtaja Jere Kärkkäinen, puh. 040 183 9085