Tre avgångar från Åbo busstation tidigareläggs med fem minuter med början från 4.2.2019

 

Tre avgångar från Åbo busstation tidigareläggs med fem minuter med början från 4.2.2019

 9:20  -> 9:15

11:20 -> 11:15

18:20 -> 18:15

 

Ajopäivät M-S M-L M-L
Linje nr. 902 902 902
.
Åbo, busstation 3 9:15 11:15 18:15
S:t Karis, brandstation 9:30 11:30 18:30
Pargas, busstation 9:55 11:55 18:55
Nagu 10:45 12:40 19:40
Pärnäs 11:07 12:55 19:55
Korpo | | |
Galtby 11:20 13:05 20:05
Korpo 11:25 13:15 20:10
Korpoström T T T