2019-20  Julen samt årsskiftet linje 801, 901-904

2019-20  Julen samt årsskiftet linje 801, 901-904 och regionaltrafik.

  • Julafton 24.12.2019 trafikeras enligt lördags tidtabell, dock från Åbo centrum samt slutdestinationer avgår ej turer efter 20:00. Undantag för skärgårds trafiken.  Linje 901-904 trafikeras enligt helg tidtabell, avgångar från Åbo 9:15 samt 13:15 och avgångar från Korpo 9:45 samt 12:45.
  • Juldagen 25.12.2019 ej avgångar.
  • Julannandag 26.12.2019 enligt helg tidtabell.
  • Nyårsafton 31.12.2019 enligt fredags tidtabell.
  • Nyårsdagen 1.1.2020 enligt helg tidtabell hela dygnet.