TRAFIKEN UNDER MIDSOMMAREN 2016

MIDSOMMARAFTON

Midsommarafton den 24.06-16 trafikeras enligt lördagstidtabellerna så att de turer som avgår från Salutorget och ändhållplatserna inte körs efter kl 14.00.

Undantag:

Linje 6 Åbo – Nådendal trafikeras enligt lördagstidtabell.
Linjerna 901- 904: Åbo – Nagu – Korpo – Houtskär trafikeras enligt lördagtidtabell.

MIDSOMMARDAG

Midsommardag den 25.06-16 trafikeras enligt helgtidtabellerna så att trafiken inleds kl 16.00 från Salutorget och ändhållplatserna.

Undantag:

Linje 615 Åbo- Somero SS turer körs ej.
Linjerna 901- 904 Åbo- Nagu- Korpo- Houtskär trafikeras enligt normal helgtidtabell.

SÖNDAG 26.06-16

Söndag 26.06-16 trafikeras enligt normal helgtidtabell.

Nattlinjerna körs ej under midsom