MEDDELANDE: Linjerna 801 och 901-904 Busshållplatser

Linje 801

Stannar vid behov i Åbo områdets alla gula lokaltrafiks Busshållplatser, som förses med 801 märkning. Också de utgående busshållplatserna vid Nylandstull och Domkyrkan så används gula skyltar.

LINJERNA 901-904

Dessa linjer stannar vid blåa fjärrtrafik busshållplatser.