Linje 903: LITEN FÖRÄNDRINGEN I TIDTABELLEN

Morgonens första avgånsgtid från Näsby (linje 903) förflyttas fem minuter från 1.1.2018.  Nya tiden är 6:25.  Det betyder att också avgångstiderna från Korpo ock Nagu förflyttas på samma sätt fem minuter.  Se på tidtabellen.