Linje 801 Åbo-Pargas Start hållplatsen Till Salutorget

Linjen 801 Åbo-Pargas start hållplats flyttas från buss stationen till Åbo Salutorg 26.9.2016. Nya hållplatsens beteckning är T32 som ligger vid Eriksgatan mitt emot Wiklunds